Home | Contact | 03 juni 2023
 Systems engineering

Definitie en doel

De definitie van Systems Engineering volgens de ‘Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector’:

  • Systems Engineering is in essentie een gestructureerde specificatie- en ontwerpmethode. Systems Engineering heeft tot doel structuur te geven aan en inzicht te verschaffen in de complexiteit van het te realiseren object. Met behulp van Systems Engineering kunnen risico’s die ontstaan door verkeerde of niet volledige informatie en uitgangspunten worden beheerst. Het gaat erom dat het systeem als totaal wordt beschouwd, over de gehele levenscyclus, inclusief de samenhang met zijn omgeving.

In de BAM SE-wijzer wordt nader toegelicht dat de introductie van Systems Engineering in het bouwproces een aanpassing van de werkwijze vraagt van zowel opdrachtgevende als opdrachtnemende partijen. Deze aanpassing betreft niet alleen het primaire (waaronder het technische) proces, maar zeker ook de ondersteunende processen.

Systems Engineering biedt een geïntegreerde en gestructureerde set methodieken om projecten succesvol te verwezenlijken en te beheren. De kernelementen die dit beschrijven, kunnen ook als volgt worden samengevat:

  • het op een gestructureerde wijze specificeren van een behoefte;
  • het op een gestructureerde wijze ontwerpen van een passende oplossing bij die behoefte;
  • het op een correcte wijze realiseren van deze oplossing;
  • het op een juiste wijze beheren van de gerealiseerde oplossing;
  • het op een juiste wijze verifiëren en valideren;
  • het op een beheerste wijze managen van het gehele systeem gedurende zijn levensduur.

Het voorgaande maakt duidelijk dat Systems Engineering een methodiek is die de gehele levenscyclus van projecten ondersteunt.

 Implementatie van Systems Engineering

K2 Infra - Consultants heeft op diverse projecten bijgedragen aan de ontwikkeling en implementatie van Systems Engineering en daardoor zijn we bekend met de kansen en valkuilen die dit met zich meebrengt.

Aan uw project kunnen we een bijdrage leveren door de rol van Systems Engineer in te vullen. Ook kunnen we medewerkers van uw organisatie ondersteunen in het invullen van hun rol als SE-manager.

Dat de ICT steeds meer een bijdrage levert aan de totale beheersing van projecten in de infrastructuur is bij K2 Infra - Consultants bekend. Ook bij de invoering van Systems Engineering worden geregeld databases ingericht om als middel bijvoorbeeld een bijdrage te leveren aan de aantoonbaarheid van eisen.

Wij hebben op diverse projecten in opdracht van aannemers of opdrachtgever databases laten ontwikkelen en we hebben daarbij samengewerkt met de toonaangevende software-leveranciers. Daarbij treden we vaak op als intermediair om de functionele specificaties om te zetten in praktische en begrijpelijkr databases die als middel (en niet als doel) bijdragen aan het welslagen van uw project. 

 Handreikingen

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector

BAM SE-wijzer
 

© K2 Infra - Consultants | Woerden | Tel: +31 (0)348 40 70 00 Realisatie website: WSI e-Professionals